UIT HET NIEUWS:

Daglichtunie: vraagbaak
voor alles over natuurlijk licht

Steeds vaker wordt het dak ingezet als instrument om de voordelen van natuurlijk licht optimaal te benutten. Dat vraagt om creatieve en kostenefficiënte oplossingen volgens de laatste stand der techniek. Sinds februari van dit jaar kunnen bouwpartijen voor een deskundig advies terecht bij Daglichtunie, een collectief van ervaren specialisten. “We zien in de praktijk veel mooie toepassingen, maar zeker niet alle partijen zijn op de hoogte van de mogelijkheden.”

Woningen waar de zon via de dakconstructie op gezette tijden doorbreekt. Een koepel die de werkplekken rondom verlicht. Slim geplaatste lichtstraten die helpen om veilig de trap af te dalen. Er zijn veel manieren om te zorgen voor een gezonde dosis daglicht in gebouwen en woningen. Het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt, niet in de laatste plaats doordat steeds meer bekend wordt over de voordelen van natuurlijk licht. “We zien de belangstelling voor dit thema enorm toenemen”, zegt Erik Popeijus, technisch en commercieel directeur bij Arcolux en voorzitter van Daglichtunie. “Mensen werken vaker thuis en stellen hogere eisen aan hun wooncomfort. Via internet krijgen zij een goed zicht op de mogelijkheden. Een groeiende aandacht zien we ook bij de werkgevers. In bedrijven waar voor voldoende daglicht is gezorgd, vertellen mensen hoe prettig en secuur dat werkt. Daglicht komt de productiviteit en de veiligheid ten goede. En het betekent ook een besparing op de energiekosten.”

IN GOED OVERLEG
Zorgen voor voldoende daglicht is dus al lang geen vrijblijvendheid meer. Omdat zowel de wetgever in het Bouwbesluit als de markt hier om vraagt, ligt er een duidelijke opgave voor de diverse schakels van de keten. Met die opgave kunnen partijen op verschillende manieren omgaan, meent Popeijus. “Je kunt heel strikt de norm volgen en zo de kortste route naar het Bouwbesluit nemen. Die norm zegt echter niets over het hoe en waarom. We zien in de praktijk veel mooie toepassingen, maar zeker niet alle partijen zijn op de hoogte van de mogelijkheden.
De techniek is inmiddels zo ver, dat lichtstraten en koepels optimaal isoleren. Met daglicht kun je ook veel sfeer creëren. Bijvoorbeeld met de kleurstelling van de beglazing, met zonwering en met glas dat donkerder wordt naarmate de zon feller schijnt.

Ben je ontwerper of aannemer? Dan zou je altijd met de gebruikers om de tafel moeten. Zo kom je in goed overleg tot de beste oplossing. Stel jezelf de vraag hoe je de voorzieningen toepast, zodat uiteindelijk iedereen blij is met het resultaat.”

 

 

TECHNISCH EN ECONOMISCH VERANTWOORD
De bouwpartijen staan er op dit punt niet alleen voor. Daglichtunie voorziet opdrachtgevers, ontwerpers, dakdekkers, huiseigenaren en mensen van VvE’s van de juiste kennis om de voorzieningen op een technisch en economisch verantwoorde manier toe te passen. Op de website vindt de bezoeker uitgebreide informatie over thema’s als comfort, veiligheid, duurzaamheid en regelgeving. Specifieke vragen kunnen worden gemaild. Deze worden beantwoord door één van de specialisten. Het antwoord kan een bestektekst zijn, een omschrijving van de eisen aan het ontwerp, een advies rond de windbelasting of een advies voor een bepaald materiaal. Popeijus: “Van één ding blijven we weg. We gaan nadrukkelijk niet in op specifieke eindproducten. Onze adviezen gaan alleen over de principes van daglicht en de toepassingen. We kunnen bijvoorbeeld adviseren om triple beglazing te kiezen, met het oog op een optimale isolatie. Als de onderconstructie een maximum aan draagkracht heeft, kan een gebogen kunststof constructie uitkomst bieden. Is een vraag voor ons niet duidelijk, dan vragen we hier op door. We geven dus niet alleen adviezen, we stellen ook wedervragen om vast te stellen of écht aan alles is gedacht.”

Daglichtunie is partner van NRK Daklicht. Lid van het collectief zijn de erkende bedrijven Arcolux, Kunststoffenindustrie Van Boven, Flowlight, Megalux Lichtkoepels en Velux Commercial. De bedrijven zijn bij elkaar opgeteld goed voor enkele honderden jaren aan kennis en ervaring en vormen samen één grote vraagbaak. Daarmee heeft de markt een waardevolle hulplijn voor de advisering over daglicht en het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen. “De markt is volop in beweging. De techniek maakt dat er steeds meer mogelijk is om
duurzamer, veiliger en comfortabeler te bouwen. Die innovaties volgen we op de voet. Bij Daglichtunie heb je de zekerheid van de meest actuele en betrouwbare informatie op basis van de feiten, door specialisten.”

(bron: Roofs tekst: Dennis Derksen)

Roofs

De overwegingen voor renovatie van lichtstraten 

Jarenlang maakte daglichtinval onderdeel uit van het ontwerp van een dak. Van kleine kamers tot grote open ruimtes, natuurlijk daglicht via het dak werd altijd gewaardeerd voor de vele voordelen die het heeft voor zowel de ruimtes als de gebruikers van een pand.

Men verwacht dat 75% van de gebouwen die we vandaag gebruiken, er in 2050 nog zal staan. Het is dus waarschijnlijk dat de behoefte aan renovatieoplossingen zal toenemen, Gebouweigenaren en -beheerders zullen ervoor willen zorgen dat hun panden niet alleen functioneel en veilig blijven, maar ook, in het licht van het veranderende klimaat, meer comfort bieden voor gebruikers. In vergelijking met een nieuwbouwproject is het overduidelijke verschil dat er bij een renovatie gewerkt wordt met een bestaand gebouw. De mate waarin het gebouw wordt gerenoveerd heeft invloed op welke oplossingen de juiste zijn. Als het aankomt op het dak, dat als voornaamste functie heeft om onderdak en bescherming te bieden, varieert renovatie van het één op één vervangen van bestaande lichtstraten tot een volledige renovatie van het gebouw.

(bron: Velux)

‘Wij zijn de vraagbaak voor alles rondom daglicht’

Daglicht in het juiste licht zetten. Dat is de missie van de Daglichtunie, een nieuw initiatief van daglichtspecialisten. Samen vormen ze één grote vraagbaak voor alle vragen rondom daglicht.

“Er is in bepaalde opzichten nog onvoldoende kennis als het over de toepassing van daglicht gaat. Onjuiste aannames leiden ertoe dat er verkeerd of geen gebruik wordt gemaakt van de voordelen die daglicht biedt in gebouwen. Dat willen we graag veranderen met de Daglichtunie” vertelt Erik Popeijus, technisch en commercieel directeur bij Arcolux en één van de leden van de Daglichtunie.

Voor alle vragen

 

Alle architecten, bouwbedrijven, woningcorporaties en andere geïnteresseerden kunnen bij de Daglichtunie terecht met vragen over de toepassing van daglicht. Of het nu gaat over regelgeving, ontwerp, sneeuw- en windbelasting of de psychologische voordelen van daglicht.

De unie zorgt dat een specialist de vraag beantwoordt.

 

 

De leden

De Daglichtunie is partner van brancheorganisatie NRK Daklicht. Op dit moment zijn Arcolux, Kunststoffenindustrie Van Boven,
Flowlight, Megalux Lichtkoepels en Velux Commercial lid van het collectief.

 

De innovatie

 

Een van de meest veelbelovende innovaties van dit moment zijn wat Popeijus betreft de deels transparante zonnepanelen. Deze leveren energie én laten licht door. “Het staat in de kinderschoenen en is momenteel nog erg duur. Zodra dit product uitontwikkeld is en er massaproductie plaats kan gaan vinden, dan wordt het een goed verkoopbaar product. Het is een ideale combinatie van energieopwekking en daglicht. Je hoeft niet meer te kiezen tussen zonnepanelen op het dak óf daklicht, het kan dan beiden.”